ZAMÓW ROZMOWĘ TEL.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTAJ EKSPERTA

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wszystko o Certyfikacji

Jedną z pierwszych czynności, jaką trzeba wykonać przy wejściu na rynek rosyjski, jest certyfikacja. Należy podkreślić, że Rosja posiada swój własny system certyfikacji, który nie ma żadnego odniesienia w stosunku do certyfikatów europejskich posiadanych przez firmy. Ratyfikowanie protokołu o przystąpieniu Federacji Rosyjskiej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) prowadzi ze sobą szereg zmian w sferze certyfikacji. Normalizacja dokumentów upoważniających do eksportu towarów na teren Federacji Rosyjskiej ma na celu ich dostosowanie do wymogów i norm państw należących do Unii Celnej. Oznacza to, że z chwilą otrzymania certyfikatów można eksportować produkcję do Rosji, Białorusi oraz Kazachstanu na podstawie jednego dokumentu.

Dokumenty upoważniające do wwozu towarów na teren Rosji/Unii Celnej:

 1. Certyfikat i Deklaracja Zgodności GOST-R – patrz zakładka GOST-R oraz GOST
 2. Certyfikat i Deklaracja Zgodności TR UC – patrz zakładka deklaracja i certyfikat zgodności Unii Celnej
 3. List odmowny – jest to dokument, zawierający informację o tym, że wyroby nie podlegają obowiązkowej certyfikacji. Jest on zabezpieczeniem dla producenta w przypadku pojawienia się wątpliwości na granicy
 4. Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego – jest dokumentem potwierdzającym zgodność produktów z regulaminem bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w FR. Certyfikat może być wydany na okres od roku do 5 lat. Certyfikat ten sporządzany jest na podstawie protokołu badań
 5. Świadectwo Państwowej Rejestracji – dokument wydawany bezterminowo, obowiązuje na terenie Unii Celnej. Dokument ten potwierdza bezpieczeństwo, jak również zgodność produktu z normami higienicznymi i sanitarnymi obowiązującymi w Unii Celnej

Lista towarów podlegających rejestracji państwowej:

 1. Woda mineralna (pitna, stosowana w medycynie i gastronomii), woda pitna w butelkach, pakowana w pojemniki (w tym również do stosowania w żywności dla dzieci), napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, w tym również niskoalkoholowe, piwo
 2. Specjalna żywność, w tym również żywność dla dzieci, żywność dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, produkty dietetyczne (lecznicze i profilaktyczne) produkty spożywcze stosowane dla sportowców (zwane żywnością specjalistyczną), biologicznie aktywne dodatki do żywności, surowce do produkcji dodatków aktywnych biologicznie, suplementy, produkty ekologiczne
 3. Produkty spożywcze, powstałe przy pomocy genetycznie zmodyfikowanych organizmów, w tym również genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy
 4. Spożywcze dodatki, kompleksowe spożywcze dodatki, aromaty, ekstrakty roślinne jako substancje oraz surowce smakowo-zapachowe, kultury startowe mikroorganizmów i kultury bakteryjne, technologiczne środki wspomagające, w tym również preparaty używane do fermentacji
 5. Kosmetyka, środki i produkty do higieny jamy ustnej
 6. Środki dezynfekujące, środki do deratyzacji (do użytku domowego, w medycznych i innych budynkach (oprócz używanych w weterynarii)
 7. Towary chemii domowej
 8. Potencjalnie niebezpieczne środki chemiczne i biologiczne oraz preparaty przygotowane na ich bazie, zagrażające zdrowiu człowieka (poza lekarstwami) substancje chemiczne naturalnego lub sztucznego pochodzenia, mogące wywoływać niepożądane skutki, w trakcie produkcji, użycia, transportu, przeróbki, a także w warunkach domowych wpływając źle na zdrowie człowieka oraz środowisko
 9. Materiały, urządzenia, sprzęt oraz inne techniczne produkty przeznaczone do użycia w systemach zaopatrzenia w wodę
 10. Przedmioty higieny osobistej dla dzieci i dorosłych; przedmioty dziecięce do trzech lat: naczynia i wyroby używane do karmienia dzieci, środki do pielęgnacji dzieci; ubrania dziecięce (pierwsza warstwa)
 11. Wyroby, przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi (oprócz naczyń, sztućców, technologicznych urządzeń)

Ekspertyza higieniczna (wcześniej Świadectwo Sanitarno-epidemiologiczne) – dokument wydawany bezterminowo, posiadający charakter dobrowolny. Ekspertyza może być niekiedy wymagana przez organy służby celnej w przypadku gdy pojawią się wątpliwości co do jakości wwożonego produktu na teren RF.

W praktyce jednak jest inaczej. Duże, ceniące się przedsiębiorstwa, dbające o jakość swoich produktów, patrzą przyjaźniej na firmę-dostawcę, która posiada ekspertyzę. Tak więc posiadanie tego dokumentu zwiększa szansę na owocną współpracę.

Współpracujemy z Rosyjskim Rejestrem Rzecznym. Świadczymy usługi w zakresie certyfikacji produktów wykorzystywanych w transporcie wodnym oraz pomagamy w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.

W celu uzyskania pozytywnej opinii Rejestru Rzecznego oraz otrzymania certyfikatu należy wykonać badanie produkcji. Procedura certyfikacji zakończona jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm rosyjskich oraz certyfikatu na poszczególne produkty.

Miło nam zakomunikować, że długoletnia współpraca w zakresie certyfikacji z firmą „SOBUS”, wzajemne partnerstwo i zaufanie zaowocowały poszerzeniem horyzontów. W grudniu 2014 roku zostaliśmy oficjalnym przedstawicielem Akredytowanej Jednostki Certyfikującej „SOBUS” na Unię Europejską.

W związku z powyższym proponujemy Państwu atrakcyjne warunki współpracy w zakresie uzyskania certyfikatów. Zachęcamy do składania zapytań.