ZAMÓW ROZMOWĘ TEL.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTAJ EKSPERTA

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Unia Celna

  • Unia Celna – w jej skład wchodzą trzy państwa: Białoruś, Kazachstan oraz Federacja Rosyjska. Państwa te zawarły porozumienie, na podstawie którego zostały wprowadzone normy techniczne, sanitarne i fitosanitarne dla towarów eksportowanych do członków Unii.
  • Certyfikat Unii Celnej – dokument potwierdzający zgodność towaru ze standardami obowiązującymi na terytorium Unii Celnej. Jest on obowiązkowy do wprowadzenia produktu na rynki państw członkowskich. Jeden certyfikat umożliwia eksport towarów do wszystkich państw w Unii.
  • Znak zgodności Unii Celnej EAC – Euroazjatycki Certyfikat Zgodności, jest to symbol potwierdzający zgodność towaru z normami i standardami Unii Celnej. Producent może oznakować towar wprowadzany na rynki państw członkowskich, który został poddany wszystkim badaniom i ocenom, przewidzianym przez przepisy techniczne Unii Celnej. Procedury te mogą być przeprowadzone na terenie któregokolwiek z państw członkowskich. Znak zgodności składa się z trzech liter E A C, umieszczanych na każdej jednostce towaru. Powinien być widoczny, w jednym kolorze i w rozmiarze określonym przez producenta.

CERTYFIKAT UNII CELNEJ

Jednym z dokumentów uprawniających do legalnego wprowadzenia do obrotu na terenie Unii Celnej towarów jest:

Certyfikat Zgodności TR UC — jest to dokument działający na terenie państw Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan). Dokument wydawany jest producentowi.

Istnieje możliwość otrzymania Certyfikatu Zgodności na:

  • Jedną partię towaru
  • Produkcję seryjną

Certyfikaty Unii Celnej są wydawane maksymalnie na okres 5 lat.

Warto wspomnieć, że z chwilą wejścia w życie Certyfikatów i Deklaracji Zgodności z Reglamentem Technicznym Unii Celnej, zmienia się również oznakowanie produkcji. Obowiązuje znak EAC, a nie jak do tej pory PCT. Należy więc odpowiednio oznakować eksportowaną produkcję.

DEKLARACJA UNII CELNEJ

Deklaracja Zgodności TR UC — jest to dokument wydawany importerowi, działający na terenie państw Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan).

Deklarację można otrzymać na:

  • Jedną partię towaru
  • Produkcję seryjną

Deklaracja wydawana jest wyłącznie podmiotowi zarejestrowanemu na terenie Unii Celnej, może to być przedstawiciel (podmiot odpowiedzialny reprezentujący dostawcę na miejscowym rynku), filia lub przedstawicielstwo.

Deklaracje Unii Celnej są wydawane maksymalnie na okres 5 lat.

ŚWIADECTWO PAŃSTWOWEJ REJESTRACJI

Świadectwo Państwowej Rejestracji towaru w Unii Celnej - dokument działający bezterminowo na terenie państw Unii Celnej (Rosja-Białoruś-Kazachstan). Potwierdza on bezpieczeństwo, a także zgodność towarów z normami i standardami państw Unii Celnej.