ZAMÓW ROZMOWĘ TEL.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTAJ EKSPERTA

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

GOST-R

Federacja Rosyjska posiada własne, odrębne od Unii Europejskiej ściśle określone normy, zasady i standardy, określające minimalne wymagania bezpieczeństwa towarów, dostępnych na jej rynku. Normy GOST-R są regulowane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej i są obowiązkowe dla towarów eksportowanych do Rosji.

Każdy produkt wprowadzany na rynek rosyjski musi spełniać wymogi obowiązujące dla konkretnego rodzaju produkcji, np. perfumy i kosmetyki, produkty przemysłu lekkiego, tekstylia.

Produkt spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa GOST-R otrzymuje potwierdzenie w postaci Certyfikatu GOST-R.

Przystąpienie Rosji do WTO, przyniosło diametralne zmiany związane z certyfikacją towarów. Certyfikaty Zgodności GOST-R zostały zastąpione Certyfikatami Zgodności z Reglamentem Technicznym Unii Celnej (TR UC). Zaletą zaistniałych zmian jest ujednolicenie systemu certyfikacji dla państw Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan), co wpłynie korzystnie na rozwój handlu oraz zminimalizuje ilość dokumentów wymaganych na granicy. Certyfikację można podzielić na obowiązkową i dobrowolną.

OBOWIĄZKOWY CERTYFIKAT GOST-R

Certyfikat GOST-R jest dokumentem potwierdzającym jakość i zgodność wyrobów z normami i standardami GOST. Jest to certyfikat obowiązkowy wydawany na produkt lub usługę. Certyfikat GOST-R wprowadzono, by na teren Rosji trafiały produkty wyłącznie dobrej jakości.

Certyfikat GOST-R można uzyskać dla:

  • jednej partii towaru
  • produkcji seryjnej

DOBROWOLNY CERTYFIKAT

Certyfikat dobrowolny – jak sama nazwa wskazuje posiadanie tego certyfikatu zależy od nas samych. Warto jednak pamiętać, że posiadanie dobrowolnego certyfikatu zwiększa zaufanie klienta, a co za tym idzie, przyczynia się do zwiększenia sprzedaży.

Wielu przedsiębiorców rezygnuje z dobrowolnego certyfikatu, jednak duże firmy rosyjskie go wymagają. W niektórych przypadkach dobrowolna certyfikacja znacznie ułatwia uzyskanie pozostałych dokumentów potrzebnych do wwozu produkcji na teren Federacji Rosyjskiej.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności GOST-R – jest obowiązkowym dokumentem potwierdzającym zgodność produktów z normami i standardami panującymi w Rosji.

Deklarację Zgodności GOST-R można uzyskać dla:

  • jednej partii towaru
  • produkcji seryjnej

Różnica pomiędzy deklaracją a certyfikatem polega na tym, że przy uzyskaniu certyfikatu odpowiedzialność za bezpieczeństwo leży po stronie organu wydającego certyfikat, w przypadku zaś przyjęcia deklaracji – odpowiedzialny jest wnioskodawca.