ZAMÓW ROZMOWĘ TEL.

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

ZAPYTAJ EKSPERTA

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Certyfikacja na Ukrainie

UkrSePRO («УкрСЕПРО») - państwowy system certyfikacji i standaryzacji na Ukrainie.

Certyfikat UkrSePRO (Сертификат УкрСЕПРО) — dokument potwierdzający, że produkcja odpowiada określonym przez ustawodawstwo wymogom jakości oraz bezpieczeństwa oraz jest umieszczona w Rejestrze certyfikowanej produkcji na terenie Ukrainy (Rejestr Systemu UkrSePRO).

Certyfikacja dzieli się na obowiązkową i dobrowolną.

Obowiązkowa certyfikacja

Przeprowadzana jest na zgodność z obowiązującymi wymogami normatywnych dokumentów wyłącznie w państwowym systemie certyfikacji.

Dobrowolna certyfikacja

Certyfikacja dobrowolna nie jest obligatoryjna, jednak posiadanie dobrowolnego certyfikatu sprawia, że firma jest lepiej postrzegana na rynku. Dobrowolną certyfikację mogą przeprowadzać przedsiębiorstwa, organizacje i inne podmioty prawne, które pełnią funkcję jednostki ds. certyfikacji dobrowolnej, a także organy, które posiadają akredytację w państwowym systemie certyfikacji.

Podstawowe i ogólne zasady systemu certyfikacji UkrSePRO

Certyfikacja w systemie przewiduje potwierdzenie przez stronę trzecią wskaźników, charakterystyk i właściwości produkcji na podstawie badań produktu, przeprowadzenia badania produkcji. Jako strona trzecia może występować: Krajowy organ ds. certyfikacji, centralny organ ds. certyfikacji, terytorialny organ ds. certyfikacji, eksperci-audytorzy, podmioty prawne ds. dobrowolnej certyfikacji, laboratoria badawcze.

Certyfikacja UkrSePRO – to system certyfikacji jakości towarów, działający obecnie na terenie Ukrainy. Certyfikacja to proces mający na celu potwierdzenie zgodności produktów ze standardami jakości.

Schematy certyfikacji:

Certyfikat UkrSePRO dla pojedynczej dostawy:

Dokument, który można uzyskać jednorazowo na określoną partię towaru dla konkretnego odbiorcy. Certyfikat wydawany jest zgodnie z kontraktem oraz fakturą na artykuły z danej partii towaru. Na inną dostawę Certyfikat jest nieważny. W niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie badań wzorów.

Certyfikat UkrSePRO dla produkcji seryjnej na 1 rok:

Należy przedstawić dokumentację techniczną produktu. Badanie produkcji w tym przypadku nie jest potrzebne. W niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie badań wzorów.

Certyfikat UkrSePRO dla produkcji seryjnej na 2 lata:

Ten certyfikat wydawany jest po przeprowadzeniu badania produkcji przez ekspertów z jednostki certyfikującej. Do uzyskania tego certyfikatu wymagane jest przeprowadzenie badań wzorów produktów.

Porządek przeprowadzenia certyfikacji:

  • przedstawienie i rozpatrzenie zgłoszenia na certyfikację produkcji;
  • analiza dokumentacji;
  • wydanie certyfikatu zgodności i umieszczenie go w Rejestrze Systemu.